1. میاسه ناظم عزیز الجوده , مجتبی پورسلیمی , محمد لگزیان , بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان دانشگاه کربلا , سومین کنفرانس بین المللیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
 2. سیدسجاد حسینی مقدم , محمد لگزیان , یعقوب مهارتی , بررسی تاثیر اعتماد به دولت بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: شهرداری منطقه 10 مشهد , کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
 3. مصطفی کاظمی , نجمه سعیدی , محمد لگزیان , شناسایی و اولویتبندی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور با استفاده از روش FAHP , سومین کنفرانس بین المللی مدیرییت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
 4. جواد زارع پورخالکیاسری , محمد لگزیان , بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵
 5. نجمه سعیدی , مصطفی کاظمی , محمد لگزیان , شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صننایع و سیستم ها , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
 6. جواد زارع پورخالکیاسری , محمد لگزیان , بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
 7. محمد لگزیان , علی اصغر صالحی مقدم , بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۸
 8. مریم فتوره چی , محمد لگزیان , معرفی یک مدل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژه , یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
 9. سمیه مردانی , محمد لگزیان , همراستایی استراتژیک میان استراتژی شرکت، استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی مدیریت دانش , هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
 10. محمد لگزیان , عطیه هوشیار , بررسی تاثیر نگرش های شغلی بر رفتار تسهیم دانش( مطالعه موردی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 11. محمد لگزیان , فرحناز داودی نقندر , فیروزه عباس آبادی , بررسی مولفه های بازی وارسازی بر کارایی شبکه های اجتماعی پیشنهاددهنده , مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
 12. محمد لگزیان , بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک های کربلا , اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
 13. وحید علی خان زاده , مصطفی کاظمی , محمد لگزیان , بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار , کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
 14. محمد لگزیان , یعقوب مهارتی , ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش (مطالعه موردی) , اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
 15. محمد لگزیان , محمدمهدی فراحی , زینب قاسمی , شناسایی و دسته بندی عوامل اثرگذاری بر پذیرش دورکاری , کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک های مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
 16. فرناز دخانچی , محمد لگزیان , بررسی تاثیر متغیرهای ارزش مشارکت الکترونیکی برمیزان مشارکت فعال شهروندان دراداره امورمحلی موردمطالعه: شهروندان منطقه 9شهرداری مشهد , اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
 17. محمد لگزیان , بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم) , کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
 18. محمد لگزیان , علیرضا خوراکیان , شیده نثاری اشک زری , بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) , اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
 19. فرناز دخانچی , محمد لگزیان , علیرضا ترکاشون , سنجش سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد , همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
 20. امید میلانی فرد , محمد لگزیان , مدلی برای توسعه ی انباره داده در سیستم اطلاعات مدیران ارشداجرایی بخش دولتی , دومین کنفرانس ملی کامپیوتر , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
 21. امید میلانی فرد , محمد لگزیان , ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
 22. محمد لگزیان , کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
 23. محمد لگزیان , احمدرضا کریمی مزیدی , تکتم فرمانبربرجی , مرضیه بردبار , از استعاره‌ی قلمه‌زنی تا استراتژی دانش: چارچوب قلمه‌زنی دانش برای استراتژی‌سازی , پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 24. بهناز ترابی مقدم , محمد لگزیان , شمس الدین ناظمی , محسن کاهانی , به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس , ششمین کنفرانس داده کاوی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
 25. محمد لگزیان , احمدرضا کریمی مزیدی , حنظله زینوندلرستانی , پلت فورم ویکی برای تسهیل نوآوری سازمانی؛ ویکی ها، ابزارهای مشارکتی مبتنی بر نسخه0/2 برای اشاعه نوآوری , سومین کنفرانس مدیریت اجرایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
 26. محمد لگزیان , سیدمسلم علوی دارابی , مهدی نجفی سیاهرودی , تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی , هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۲۸